Begravning av barn

Att förlora och begrava det viktigaste och finaste vi har

Att begrava ett barn är bland det värsta tänkbara som kan hända i livet. Barn och begravning är två ord som inte hör ihop. Det finns mycket med döden som är naturligt men att barn dör är inte det naturliga och den sorg som uppstår är obeskrivlig. Vi har alla olika sätt att bearbeta sorg men vi vet att förlora ett barn är att förlora en del av sig själv. När den lilla människan som du längtat efter som mest och älskar så mycket försvinner kan allt annat kännas overkligt.

Att förlora ett barn är en förälders största rädsla och oro. När det värsta inträffar och ett barn ska begravas finns vi på Begravningsbolaget för er. Vi stöttar föräldrar med både kunskap och vår tidigare erfarenhet av att träffa föräldrar som förlorat barn. Vår personal har specialutbildats för att kunna möta er och hjälpa er med det praktiska i denna svåra situation. Att behöva begrava sitt barn är livsomvälvande och som förälder behöver du allt stöd du kan få. Tillsammans skapar vi ett fint och värdigt avsked.

Hur brukar vi hjälpa till?

Vi har valt att vara nära familjen i detta tunga skeende i deras liv, men att inte frånta familjen möjligheten att hålla sitt barn en sista gång innan det blir ett änglabarn. Vi låter familjen vara med och vara delaktiga när vi iordningställer kistan. Vi uppmanar familjen att skriva brev att lägga med. Ord och tankar är det finaste man kan sända med någon som man älskar så gränslöst. Föräldrarna får om de vill och orkar vara med och klä på barnet och tillsammans lägga det i kistan. Vi uppmuntrar familjen att själva köra kistan till den lokal som man har avsedd att förvara kistan i.

På begravningsdagen får familjen vara med från början och iordningställa lokalen för ceremonin, dekorera med ljus, blommor, fotografier och om man önskar och vill även bära kistan en sista gång. Vårt sätt att hjälpa till är att hela tiden involvera familjen i alla steg, så länge familjen vill och kan.

Hur ser sorgen ut för den som förlorar ett barn?

Sorgen tar sig olika uttryck beroende på vem du är, vem du möter, var du är och hur du mår. Ingen annan än just du vet vad du går igenom. Att känna en tomhet och obeskrivlig sorg som är smärtsam är en naturlig känsla vid en förlust, inte minst när det handlar om ett barn. Oavsett om man förlorat sitt barn i missfall, spädbarnsdöd, sjukdom eller annat så innebär det självklart en stor smärta.

När ett barn dör stannar världen upp för familjen och det är inte ovanligt att man funderar mycket på livets mening. Den sorg som uppstår är viktig att bearbeta och det finns professionellt stöd att få. Sorg är en individuell process som är långt ifrån förutbestämd. Vi på Begravningsbolaget har människor i vårt kontaktnät som kan hjälpa dig med dina tankar och din sorgeprocess.

Varför känner jag som jag gör?

Det är viktigt att veta att sorg inte är farlig. Sorgen kallas ibland för kärlekens pris. Låt sorgen finnas där, för att sorgen finns beror på att det har funnits kärlek. Prata gärna med andra som förlorat ett barn. Var inte rädd att söka upp andra som varit med om samma sak som du. Prata gärna om ditt barn och använd barnets namn. För när du pratar om ert änglabarn kommer barnet alltid att finnas med er, även efter döden. Gör sådant som du mår bra av, resten kan vänta.

Låt alla vara delaktiga i sorgen, även andra barn måste få möjligheten att ta del av sorgen. Barn har behov av att få ta avsked av ett syskon och hjälp att sörja. Det är inte lätt att ha sorg och samtidigt vara förälder till ett levande barn. Du kan behöva be om hjälp, och det är inte farligt att göra det! Ofta vill andra hjälpa till med praktiska saker, men har svårt att veta vad de ska göra utan att de blir ombedda. Att handla, städa, hämta och lämna på förskola och skola, matlagning eller tvätt är konkreta uppgifter att be om hjälp med. Människor som finns runt omkring er kommer att förstå. Kom ihåg att det inte finns några rätt och fel när det kommer till sorg.

Vara närstående till föräldrar som förlorat sitt barn

Du som anhörig har den allra värdefullaste men också svåraste uppgiften. Din uppgifter är att vara medmänniska. Som anhörig är du ett viktigt stöd och behöver vara både lyhörd och anpassningsbar. En del människor sörjer genom att prata mycket om händelsen medan andra mestadels är tysta. Men glöm inte, att tystnaden är inte farlig eller på något sätt fel. Var inte rädd för att prata om änglabarnet. Glöm inte och göm inte undan att barnet är en del av familjen fast barnet inte längre finns i familjen i fysisk form. Känn av föräldrarnas olika sätt att hantera sorgen. En del blir arga, besvikna och kan uttrycka sin sorg i verbala ord. Var inte rädd, låt det vara så, för någonstans måste sorgen ut och din närhet som anhörig är ovärderlig. Det värsta tänkbara har redan hänt när ett barn dör och det finns ingenting som du som anhörig behöver vara rädd att göra fel. Stötta och prova dig fram i vilket stöd som fungerar. Tänk på att stöd både kan behövas direkt och över längre tid.

Det finns några saker som du kan stötta med lite extra i denna svåra situation.

Upprätta en kontakt och visa att du finns. Din närvaro och att du finns där är av stort värde.

Att lämna matlådor, lämna och hämta på skolan, handla, städa eller tvätta kan vara till enorm hjälp under denna svåra tid. Erbjud dig att vara barnvakt åt eventuella syskon, gå på bio och hitta sätt att låta vardagen finnas där även för syskonen.

Planera inför en begravning av barn

För den som har förlorat ett barn är sorgen stor och det kan kännas enormt påfrestande att anordna en begravning. Låt oss mötas och hjälpa dig med det svåraste. Vi lovar dig att vi inte kommer ta över utan vi kommer låta dig vara delaktig. Vi är till för dig och gör allt vi kan för att underlätta i den här svåra stunden. Var inte rädd för att ställa frågor till oss, be oss om råd eller ställa krav på oss. En barnbegravning är väldigt psykisk krävande och du har rätt att sörja.

Kanske finns det saker du vill göra innan ditt änglabarn begravs? Saker som hjälper till att föreviga olika minnen och som ni alltid har kvar. Fotografera gärna ditt barn så som hand, fot eller öra. Undrar du varför eller tycker att det låter konstigt? Vi vet av erfarenhet att det kommer en dag då föräldrar vill ta fram dessa minnen som berörde hjärtat så djupt. I dag finns det olika möjligheter att göra avtryck av händer och fötter i lera.

Tankar från oss till dig

Våga be oss om hjälp och var tydlig med oss kring dina önskemål. Lägg gärna något personligt i kistan. En filt, ett gosedjur, en bok eller liknande. Vill du att kistan ska ha en speciell färg? Man kan idag måla kistan i den färg som önskas, kanske barnets favoritfärg? Fundera över vilken musik eller sånger som passar bra. Känner du någon i omgivningen som vill framföra en sång eller ett musikstycke? Låt gärna syskonen vara med på begravningen så att även de får säga farväl och välja hur avskedet ska utformas. Vart ska det fina änglabarn sen ligga? Det är en fråga som måste ställas och som kan vara svårt att tänka på. Du kan välja mellan askgravlund, askgravplats, minneslund eller en gravplats med gravsten. Och det är självklart du/ni som föräldrar som väljer om/hur ni vill ha begravningsceremonin av ert älskade barn.

Viktigt att känna till

Ett barn som är dödfött har samma rätt till begravning som ett äldre barn. Det gäller för alla dödfödda barn om det gått fler än 12 graviditetsveckor. Barnets föräldrar väljer självklart om/hur de vill ha en ceremoni. De allra flesta vill ta ett fint och kärleksfullt avsked och du kan själv påverka hur detta ska gå till.

Har jag rätt till någon ersättning?

Försäkringskassan har en speciellt utbildad enhet att vända sig till för den som har mist sitt barn. Det går bra att kontakta de via telefonnumret 0771-524 524. Om barnet avled i samband med förlossningen kan du som födde barnet ta ut föräldrapenning i 29 dagar och därefter ta ut 10 dagar tillfällig föräldrapenning.

Din partner kan ta ut 10 dagar tillfällig föräldrapenning i två omgångar. Mer information om det här hittar du på försäkringskassans hemsida. Om du har förlorat ett barn under 18 år kan du ta ut 10 dagar tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från att barnet avled. Utöver detta kan du ansöka om sjukpenning om du mår så dåligt att du inte kan arbeta. Det finns också arbetsgivare som har kollektivavtal och som ger den anställde ledighet med lön under denna period. Kontakta din arbetsgivare för att få reda på vad som gäller just för er.

Länkar för vidare läsning

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss