Anmäl dig till minnesstunden

En minnesstund är vanligtvis en mer informell och personlig sittning efter själva begravningsakten, där anhöriga och gäster får tid att samtala, dela minnen och erbjuder den som vill möjlighet att hålla ett tal. Allt som oftast erbjuds någon form av förtäring, varvid det är viktigt att informera om eventuella allergier eller kostpreferenser.

Minnesstunden kan äga rum på olika platser; i ett församlingshem, på en restaurang eller i hemmet. Det kan vara bra att undersöka om det behövs transport från ceremonilokalen och minnesstunden.

I de fall det finns en annons går det bra att ordna anmäla sig till minnesstunden via det tillhörande Minnesrummet.

Om det inte finns någon annons och minnesrum?

I de fall som det inte finns någon annons för begravningen använder ni istället denna sida för att anmäla dig och eventuellt sällskap till minnesstunden.