Ekonomisk brist i dödsboet

Vad händer vid ekonomisk brist i dödsboet?

Ekonomisk brist i dödsboet betyder att tillgångarna i dödsboet inte räcker till en begravning. Det händer att ett dödsbo inte har tillräckligt med pengar och då kan du som anhörig ansöka om bidrag från kommunen. Det bidrag som du, eller formellt dödsboet ska söka, kallas begravningshjälp. Bidraget är till för att alla i Sverige ska få en värdig begravning även när ekonomiska medels saknas.

Bidrag från kommunen

Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt Socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 26 750 kronor (år 2023).

Dödsboanmälan

När det är ekonomiskt brist i dödsboet kan den vanliga bouppteckningen ersättas med en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning som kommunens socialförvaltning upprättar och som sedan skickas in till Skatteverket. Det är socialförvaltningen i den kommun där den avlidne var folkbokförd som ska kontaktas. Det är dock viktigt att känna till att en bouppteckning alltid ska göras om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt. Hör av er till Begravningsbolaget så hjälper vi till att förmedla kontakt till berörd socialförvaltning.

Så fungerar begravningshjälp

Vi går igenom hur du ska gå till väga om du misstänker att dödsboet inte har tillräckligt med pengar. Om det inte finns medel nog för att täcka begravningskostnaderna går det att söka medel för begravningshjälp för att öka dödsboets möjlighet att betala:

Det som vanligtvis avgör bidragets storlek är dödsboets tillgångar på dödsdagen och andra eventuella inkomster efter dödsdagen såsom till exempel innestående lön, pension samt eventuella återbetalningar. Därför är det viktigt att inget betalas från dödsboets konton efter dödsdagen då dessa betalningar då inte kompenseras eller räknas med.

Om den avlidne hade höga skulder kan det hända att Kronofogden beslutat att utmäta eventuella medel på konton. Därför är det viktigt att kontakta dem för att ta reda på om något utmätningsbeslut finns. Begravningskostnader är alltid prioriterade vilket gör att de medel som finns i första hand ska bekosta begravningen.

Vi hjälper dig att ta fram rätt kontaktuppgifter till en handläggare på kommunen där den avlidne var folkbokförd. Vi kan även förklara processen närmare och vara ett stöd på vägen. Innan du vänder dig till kommunen kan Begravningsbolaget ta fram en kostnadsfri offert som ligger inom kommunens riktlinjer för kostnader. Den kan användas som bilaga när du lämnar in ansökan om bidraget till kommunen.

När du fått kontaktuppgifter och en offert som från begravningsbyrån att använda som bilaga återstår det att kontakta kommunen för att ansöka om begravningshjälp. Kommunen kommer även att hjälpa till med en dödsboanmälan. Det är en förenklad bouppteckning som socialförvaltningen upprättar och som sedan skickas in till Skatteverket.

Det finns 10 000 kronor i dödsboet på dödsdagen. Enligt riktlinjerna i den avlidnes kommun berättigar detta till 5 000 kronor i begravningshjälp. Totalt finns då 15 000 kronor att betala en begravning med. Men om du som anhörig betalar några räkningar på totalt 2 000 kronor för dödsboets pengar (efter dödsdagen). Samtidigt som det utöver det sker en stående överföring om 1 000 kronor och en betalning via autogiro om 2 000 kronor. Då är pengarna i dödsboet, som på dödsdagen var 10 000 kronor, nu istället 5 000 kronor. Men du erhåller fortfarande endast 5 000 kronor i begravningshjälp då biståndet beräknas utifrån hur mycket pengar som fanns i dödsboet på dödsdagen. Totalt finns då istället endast 10 000 kronor att betala en begravning med.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss