Alternativ för gravsättning

Gravsättning och de alternativ som finns

Det finns många olika alternativ för gravsättning i Sverige idag. Med gravsättning menas att kistan eller urnan antingen sänks ner i jorden eller att askan sprids över land eller vatten. Några av gravsättningsalternativen är kistgrav, askgravlund, urnmur, minneslund och att spridas över vatten eller land.

Vanliga alternativ för gravsättning

För att du ska veta vilka alternativ som finns och vad de innebär har vi samlat de vanligaste gravsättningsalternativen. Tveka inte att kontakta oss om du behöver vägledning i vilken gravsättning som önskas. Våra begravningscoacher och rådgivare hjälper dig att förklara skillnaden eller välja rätt gravsättning utifrån dina och den avlidnes önskemål.

En kistgrav består oftast av mellan 1–3 platser för kistor. Om familjen redan har kistgrav kan det vara bra att kontrollera hur många platser det finns i just er gravplats. När begravning sker genom att en kista sänks ner i graven kallas det för jordbegravning. Graven fylls med jord efter gravsättningen av kistan. Graven sköts oftast om av anhöriga eller genom att anhöriga tar hjälp av kyrkogårdsförvaltningen på kyrkogården. Det är oftast anhöriga som väljer vilka blommor, ljuslyktor och annat som ska smycka gravplatsen. Det kan finnas lokala regler på gravplatser i olika delar av landet. Det kan därför vara bra att fråga vad som gäller lokalt där plats för kistgrav önskas.

Kistminneslunden är precis som en vanlig minneslund men i stället för att gravsätta urnor så gravsätts hela kistor. På kistminneslunden finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Kistan gravsättas utan närvaro av de anhöriga. Det kan vara bra att känna till att kistminneslund inte finns på alla kyrkogårdar och begravningsplatser.

En urngrav är som det låter mindre till ytan och anpassad efter just urnan. Efter att kremering skett läggs stoftet i urnan som sedan urnsätts. Antalet urnplatser i varje urngrav kan variera. Även urngravar kan ha gravstenar.

Minneslunden ligger oftast på eller i anslutning till kyrkogården. I minneslunden finns inga stenar, kors eller namn som visar vilka som gravsatts på platsen. Gravsättning i minneslund sker genom att askan grävs ned eller strös på området utan att släkt eller vänner är med. Det sker under den varma delen av året eftersom det kan förekomma tjäle i marken under höst, vinter och tidig vår. När askan är spridd eller nedgrävd skickas ett minneskort till anhöriga med datum för när gravsättningen gjordes.

Askminneslunden skiljer sig från den traditionella minneslunden genom att den som gravsätts inte är helt anonym. Den avlidnes namn graveras på en namnplatta som sedan placeras på en gemensam sten. Namnplattan avlägsnas efter 25 år. Anhöriga får vara med vid gravsättningen och efterlevande kan reservera plats intill den gravsatta. Det kan vara bra att känna till att askminneslund inte finns på alla kyrkogårdar och begravningsplatser.

I en askgravlund sker gravsättning genom att askan alltid grävs ned. Vid dessa tillfällen är anhöriga välkomna att deltaga vid ceremonin och den dödes namn fästs som minne på en minnessten eller liknande. Gravsättningen i en askgravlund sker under den varma delen av året eftersom det kan finnas tjäle i marken under höst, vinter och tidig vår. Askgravlund är ett alternativ till minneslund och urngravplats. Skillnaden är att anhöriga får närvara vid gravsättningen och att den avlidnes namn finns på en gemensam sten tillsammans med andra som gravsatts i askgravlunden. Gravarna är inte utmärkta och behöver därför heller ingen skötsel. I en askgravlund finns en gemensam plats för blommor och gravljus.

Askgravplats är ett bra alternativ för den som vill veta på vilken plats den avlidne ligger begravd. Här sköter kyrkogårdsförvaltningen gravplatserna och det är även de som bestämmer över utseendet. Gravrätten är begränsad och det finns särskilda bestämmelser för hur en askgravplats får se ut. På en askgravplats förvaras askan i askpåse eller urna. Det vanligaste är att det finns plats för 2–4 urnor i en och samma askgravplats och alternativet kan passa bra som familjegrav. All skötsel bekostas av den obligatoriska begravningsavgiften. En askgravplats finns till förfogande i 25 år efter gravsättning och därefter kan den förnyas.

Ett kolumbarium finns oftast i en kyrka och är nischer där urnorna förvaras. Urnan måste vara av beständigt material. Skillnaden på kolumbarium och urnmur är placeringen. Ett kolumbarium finns inomhus och en urnmur utomhus – oftast under tak. Kolumbarium är vanligare i städer än på landsbygden pga. sämre utrymme. Dödsboet betalar för inskription av sten och sedan tar kyrkogårdsförvaltningen hand om skötseln.

Skillnaden mellan en urnmur och ett kolumbarium är platsen. Urnmuren finns utomhus och oftast under tak medan ett kolumbarium är beläget inomhus. Nischerna i en urnmur är låsbara och anhöriga kan smycka nischerna med bilder och blommor.

Askan efter en avliden som kremerats kan sprids över vatten och askan efter kremering ska enligt lag gravsättas inom ett år från kremeringsdagen. För att få sprida aska över vatten behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Om det av någon anledning inte finns möjlighet att sprida askan inom ett år går det att ansöka om anstånd hos Länsstyrelsen. Vid spridning av aska över vatten används av en så kallas sjösättningsurna som löses upp när den kommer i kontakt med vatten. Begravningsbolaget hjälper till med ansökan för att sprida aska över vatten.

Askan efter en avliden som kremerats kan sprids över land och askan efter kremering ska enligt lag gravsättas inom ett år från kremeringsdagen. Även för att få sprida aska över land behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Om det av någon anledning inte finns möjlighet att sprida askan inom ett år går det att ansöka om anstånd hos Länsstyrelsen. Som regel beviljas inte tillstånd för spridning i naturreservat, strandområde eller nationalparker där människor vanligen vistas. Det är heller inte tillåtet att sprida askan i bebyggelse eller tätbebyggt område. Vid osäkerhet om vad som gäller hjälper vi på Begravningsbolaget till. Kontakta oss så hjälper vi er med era frågor eller att skicka ansökan om att sprida aska över land.

  • Chatta direkt Vardagar 08-17
  • Kontakta oss

"Bästa begravningsbyrån som går att hitta. Bara bäst under sådana omständigheter!”

Michelle H

"Erik är en klippa i en overkligt svår situation."

Joachim N

"Mycket trevligt och proffsigt bemötande. En fin begravning på alla sätt."

Anders I

"Jag anlitade dem efter rekommendation och har inte ångrat det. Jag är mycket nöjd."

Lena L

"Planering och genomförande av begravningsgudstjänst, minnesstund, bouppteckning. Utmärkt information.”

Ingrid G

"Personlig bemötande med respekt. Tjänstvillig och behjälplig på alla sätt."

Charlotte C

"Trevligt och hänsynsfullt. Vi fick precis den begravning vi önskade. Stort tack!"

Anna H