Källby kyrka

Götene

  • Adress Källby Kyrka, 533 93 Källby
  • Kontakt
  • Kapacitet 200 platser
  • Parkering Ja

Bildkälla: Maria Jansson

Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Om Källby kyrka

Källby kyrka är daterad till 1100-talets senare del. Den är uppförd i romansk stil av sandsten, så kallade kvadrar och bestod av torn, långhus och kor. Delar av tornet och långhusets västra mur är numera de enda som återstår av den medeltida kyrkan. Kyrkan var med stor sannolikhet oputsad fram till renoveringen vid 1790-talets början.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Källby kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten
Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Lokaler och platser i Götene