Kärrbo kyrka

Västerås

  • Adress Kärrbo kyrka 1, 725 97 Västerås
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Bildkälla: Matilda Hildingsson

Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Om Kärrbo kyrka

De medeltida dragen i kyrkan i Kärrbo är ovanligt framträdande, både på utsidan och på insidan.

Den västra delen av Kärrbo kyrka byggdes under 1200-talet, men redan innan medeltiden tagit slut hade den utökats mot öst och fått både sakristia och vapenhus. Bortsett från förstorade fönster och ett tillbyggt gravkor på 1600-talet, har sedan dess inga större förändringar skett. Intrycket förstärks av att kyrkan har fått behålla sitt träspånstak. Sedan de två stora restaureringarna av kyrkans inre på 1900-talet, då kalkmålningarna togs fram och altarskåpet återfick sin ursprungliga plats, speglar kyrkorummet då och nu: det medeltida altarskåpet möter kormattan från vår egen tid.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Kärrbo kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.


Se hela texten
Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Lokaler och platser i Västerås