Smälla griftegård

Borlänge

  • Adress Smälla 54 781 99 Idkerberget
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Bildkälla: Svenska kyrkan

Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Om Smälla griftegård

Kyrkogård på begäran av befolkningen - och så blev Smälla griftegård folkets nya kyrkogård.

Beslut togs om att anlägga en begravningsplats vid Hedåkern, högt och vackert beläget intill sjön Hästsveden. Sockenbyggmästare C.A. Berglund fick i uppdrag att göra ett förslag till begravningsplatsens och gravkapellets utformning och i slutet av 1914 invigdes begravningsplatsen. Den första gravsättningen skedde i mitten av december år 1914 på det allmänna varvet.

Se hela texten
Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Lokaler och platser i Borlänge