Svinnegarns kyrkogård

Enköping

  • Adress 745 93 Enköping
  • Kontakt
  • Parkering Ja
Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Om Svinnegarns kyrkogård

Kyrkogården omges av en gråstensmur vars östra och västra del har varsin stiglucka, sannolikt uppförda under senmedeltiden. På en höjd vid prästgården stod tidigare en klockstapel vars grund fortfarande kan skönjas.

Se hela texten
Erik Eriksson

Grundare & Styrelseordförande

Lokaler och platser i Enköping