HBTQI-diplomerad begravning

Hylla livets mångfald med HBTQI-begravning

Vi erbjuder HBTQI-diplomerad begravning för att vi vill hylla livets mångfald! Vi vill vara en öppen begravningsbyrå och familjejuridisk byrå som gör skillnad. Det ska vara självklart att bli bemött med respekt oavsett om du köper kläder, går på teater eller beställer en begravning. Det ska egentligen inte behöva diskuteras. Även om vårt samhälle har kommit en bit på vägen så har vi inte nått hela vägen fram. Genom att visa färg och ta ställning tror vi på Begravningsbolaget att vi faktiskt gör skillnad. Vi tror att det skapar trygghet i en svår stund att veta att du alltid är sedd och respekterad. Hos oss är du välkommen precis som du är!

HBTQI-diplomerade

Hos oss på Begravningsbolaget har alla medarbetare gått igenom och gemensamt tagit fram en konkret handlingsplan för arbete med normkritik, likabehandling och bemötande. Handlingsplanen gäller så väl internt som i möte med anhöriga och i omhändertagande av avlidna.

Handlingsplanen innefattar alltifrån hur vi tilltalar varandra och hur vi ställer frågor till hur vi väljer att inreda våra kontor. Vår handlingsplan gör att vi ställer särskilda krav på våra leverantörer och samarbetspartner. Vi följer med i samhällsdebatten och som kund hos oss ska du aldrig behöva diskutera din läggning och inte heller dölja den.

Varmt välkommen till Begravningsbolaget, precis som du är!

Artiklar