Avesta kyrkogård

Avesta

  • Adress Älvbrovägen 11, 774 35 Avesta
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Om Avesta kyrkogård

Här kan du läsa om gravtyperna som erbjuds på kyrkogårdarna i Avesta och Grytnäs. Observera att gravstenar och annan gravutsmyckning kallas "gravvård".

Kistgravplats
Kistgravplats är en gravplats för en eller flera kistor. I en kistgravplats ryms vanligtvis också urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättning.

Kistgravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen.

På Avesta kyrkogård finns det även ett muslimskt gravområde.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav.

Urngravplats
Urngravplats är en gravplats avsedd för urnor. Det kan finnas plats för upp till 6 stycken. Anhöriga får närvara vid gravsättning.

Urngravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav.

Askgravplats
Askgravplats är en gravplats för 1-2 askor. Askgravplatsen är ett bra alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha så mycket skötsel att tänka på. På en askgravplats förekommer det en kollektiv plantering och den enda utsmyckning som är tillåten är snittblommor i vas under hela året och ljus eller lykta från 1 oktober till 30 april. Anhöriga får närvara vid gravsättning.

Askgravplats måste ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare får inte sätta upp gravvård eller plantera på askgravplatsen.

Upplåtelsetid: 25 år med möjlighet att förlänga/överlåta gravrättsinnehav. En askgravplats kostar 6500 kr, vilket inkluderar gravsten med plakett och gravskötsel under ordinarie upplåtelsetid.

Minneslund
Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär - den avlidnes aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Anhöriga får inte närvara vid gravsättning.

Askans läge markeras inte och det är inte tillåtet för anhöriga/besökare att sätta upp gravvård eller plantera i minneslunden. Utsmyckning med snittblommor och ljuständning får ske på särskild gemensam plats.

I minneslunden förekommer inte gravrättsinnehavare och upplåtelsetid.

Askgravlund
Askgravlunden är likt minneslunden ett gemensamt område för gravsättning av askor men med en gemensam plats för namn. Vid gravsättning sätter förvaltningen upp ett namnlöv i något av lundens smidesträd. Lövet har plats för två namn. Anhöriga får inte närvara vid gravsättning. Utsmyckning med snittblommor och ljus får bara ske på särskild gemensam plats.

Se hela texten

Lokaler och platser i Avesta