Folkärna kyrka

Avesta

  • Adress Folkärna Kyrkogård, 775 95 Folkärna
  • Kontakt
  • Kapacitet 500 personer
  • Parkering Ja

Om Folkärna kyrka

Kyrkan består av ett långhus med halvrunt kor i öster och torn i väster. Långhuset har en stomme av gråsten medan tornet har en stomme av gråsten och tegel. Kyrkorummet är indelat i tre skepp. Mittskeppet har ett tunnvalv som vilar på två kolonnrader, medan sidoskeppen har lägre platta tak.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Folkärna kyrka är du välkommen att kontakta oss.

Se hela texten

Lokaler och platser i Avesta