Angarns kyrka

Vallentuna

  • Adress ANGARNS-LUNDBY 9, 186 91 Vallentuna
  • Kontakt
  • Kapacitet 80
  • Parkering Ja

Om Angarns kyrka

Angarns kyrka är en medeltida salkyrka som består av ett långhus med rakt kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia och vid långhusets sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus. Ytterväggarna är belagda med puts. Taken var tidigare belagda med spån, men är numera klädda med falsad och svartmålad plåt. Kyrkan uppfördes i gråsten vid slutet av 1200-talet. Vapenhuset och sakristian måste ha tillkommit senare eftersom inget av dessa ligger i förband med långhuset. 1759 togs korfönstret upp till sin nuvarande storlek. En omfattande renovering genomfördes åren 1795-1796 då kyrkorummet fick sitt nuvarande segmentvalv av putsat trä. Vapenhuset försågs med ett tunnvalv av trä. Södra fönstret togs upp till sitt nuvarande utseende och ett nytt fönster togs upp mot norr.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Angarns kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten

Lokaler och platser i Vallentuna