Össeby-Garns kyrka

Vallentuna

  • Adress LILLA GARN 33, 186 97 Brottby
  • Kontakt

Om Össeby-Garns kyrka

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare, rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en sakristia. Vid kyrkans sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus. Kyrkans blottade murar består av natursten med tegel i omfattningar och i östra gavelröstet med dess blinderingar. Alla byggnadsdelar har plåtklädda sadeltak bortsett från sakristian som har ett plåtklätt pulpettak. Långhusets och vapenhusets gavelkrön pryds med kors som är krönta med förgyllda stjärnor [2]. Kyrkorummet kan nås via en ingång i västgaveln samt från söder via vapenhusets ingång.

Vill du ha hjälp att boka en begravningstid i Össeby-Garns kyrka är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se hela texten

Lokaler och platser i Vallentuna