Össeby-Garns begravningsplats

Vallentuna

  • Adress LILLA GARN 33, 186 97 Brottby
  • Kontakt
  • Parkering Ja

Om Össeby-Garns begravningsplats

Kyrkogården är inhägnad av en gråstensmur från 1765. 1888 utvidgades kyrkogården åt söder. Muren har en ingång i söder med granitstolpar och svartmålade järngrindar från 1915. Södra och västra muren byggdes om på 1940-talet. 1978 utvidgades kyrkogården öster om kyrkogårdsmuren. Den utvidgade delen omfattar en minneslund och omgärdas av häck, gråstensmur och spjälstaket [2]. Innan gråstensmuren från 1765 tillkom fanns så kallade kyrkobalkar av trä med stigluckor i öster och väster [1].

Se hela texten

Lokaler och platser i Vallentuna